Sk, Slovensky, Husliar,retaurator a Sláčikár v Salzburgu - Adrian Elschek - NF

Slovensky:

Adrian & Gesine Mücke-Elschek, Bergstrasse 12, 5020Salzburg, Rakúsko, Tel: +43 662 848893

OBSAH Stranky www.Violino.info Naš husliarsky ateliér vám ponúka nasledujúce služby: Predaj historických a nových huslí, viol a violoncel z Talianska, Francúzska a z nemecky hovoriacich krajín ako aj z Ciech a Slovenska. V našej ponuke máme majstrovské, francúzske a nemecké sláciky. Tieto nástroje a sláciky aj zakupujeme. Staviame nové nástroje a sláciky podl´a rôznych modelov. Osobitý význam majú pre nás reštaurovanie nástrojov, ich údržba (ošetrenie), akustické nastavenie a úprava zvuku nástroja. Adrian je okrem toho špecializovaný na práce so slácikmi, ich výrobu, potiahnutie, reštaurovanie a optimálne nastavenie. Na otázky ohl´adne vašich nástrojov vám ponúkame aj poradenskú cinnost'. Máme k dispozícii velký výber strún, puzdier, doplnkov a príslušenstva k slácikovým nástrojom.
Slácikárske práce Nový potah slácika, Ohnutie prútu sláka, Vyváženie slácika, Obnovenie vinutia - strieborné, zlaté, hodvábne a d'., Obnovenie kožky na vinutí alebo ochrannej kožky na prúte, Prispôsobenie novej kosticky z rôznych materiálov (slonovina, mamut, kost, Striebro a d'.), Rôzne opravy žabky, prútu a hlavicky.
Poradenská cinnost' Kontrola stavu nástroja, Výber strún, Optimalizácia zvuku, Poistenie - vydávame aj hodnotenie pre poistne úcely, Uskladnenie a ošetrovanie nástrojov, Fotografujeme nástroje a sláciky pre dokumentárne ciele, Poradíme vám vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú vášho nástroja.
Ošetrenie a údržba nástrojov Obnovenie hmatníka, Vyrovanie hmatníka, Obnova kl'úcov a ich prispôsobenie, Cistenie a vyleštenie nástroja, retuše, ochranný lak na opotrebovaných miestach atd'., Lepenia všetkých druhov, Údržba, ošetrenie nástroja.
Nástroje a sláciky Ponúkame vám nástroje vyrobené vo vlastnej dielni ale máme aj vel'ký výber nástrojov slácikového kvarteta z nemeckej jazykovej oblasti, z Rakúska, Francúzska a Talianska od 18.-20. storocia. Máme k dispozícii nemecké, anglické a francúzske sláciky. Kontaktujte sa snami, ked' sa zaujímate o našu ponuku a navštívte našu dielnu, aby sme vám mohli pomôct' a poradit'. Tu vám predvedieme nástroje z našej zbierky. Viedenská škola je zastúpená nástrojmi: Geissenhoff, Petz, Lemböck, Stauffer a Pröller. Galeria nástrojov a slácikov (výber z ponuky)
Akustické nastavenie a úprava zvuku Obnovenie kobylky, Prispôsobenie novej duše, Korektúra sklonu krku, klinom pod hmatníkom alebo novým vsadením krku, Poradenie pri výber vhodného ostrunenia a d'.
Reštaurovanie Šiftovanie krku, Uzavretie a znovuotvorenie otvorov na ladiace klú'ce, Otvorenie nástrojov, Dublovanie okrajov, Obnovenie basového trámca (aj s dublovaním alebo podlepkami v prípade prasklín v okolí trámca), Cistenie a lepenie prasklín a trhlín, Nasadenie opotrebovaných okrajkov a rožkov, Úprava sklonu krku a nové nasadenie krku, Rôzne lakové práce na nástrojoch, Opravy všetkých druhov slácikových nástrojov.
Struny, obaly, doplnky a príslušenstvo Púzdra pre slácikové nástroje a sláciky (Musafia, Riboni, Gewa, Negri, Gordge a d'.), Rôzne modely podbradníkov, pavúkov a podušiek, Tlmítka, pasta na kl'úce, cistiace prostriedky, textílie a d'alšie pomôcky, Crevové-, umelohmotné, ocel'ové a barokové-crevové struny (Pirastro: Oliv, Eudoxa, Tonika, Synoxa, Obnligato, Eva Pirazzi a d'.; Thomastik-Infeld: Dominant, Spirocore, Infeld a d.; Corelli: Crystal, Alliance, Corelli; dAddario: Helicore, Zyex a d'.; Larsen, Jargar a mnohé d'alšie. cisté crevové struny pre barokové nástroje: Dlugolecki, Armonica., Kolofonium (Hill, Kaplan, Pirastro, Lebenzeller, Bernadel a d'.) a d'alšie druhy doplnkov.
Husliarstvo - Slácikárstvo - Reštaurátorstvo Mücke - Elschek Salzburg Usadili sme sa v roku 1998 v Salzburgu, aby sme vo vlastnom ateliéry vykonávali všetky husliarske práce. Dôležitou cast'ou našej aktivity je reštaurovanie nástrojov a starostlivost' o nám zverené majstrovské nástroje. Osobitú pozornost' venujeme zvukovému nastavenie nástrojov a regulácii slácikov. V tejto práci máme dlhorocné skúsenosti. Okrem ošetrovania a reštaurovania historických nástrojov sa venujeme stavbe nových majstrovských nástrojov, ako aj hodnoteniu a atestácii starých majstrovských nástrojov. Adrián Elschek Gesine Mücke-Elschek
Adrián Elschek narodený v roku 1964 v Bratislave. V rokoch 1980-1985 absolvoval Školu na stavbu hudobných nástrojov v Krasliciach (v Cechách). Potom vyštudoval Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene (na Slovensku), ktorú ukoncil inžinierskym diplómom, diplomovou prácou o rezonancných vlastnostiach dreva. V tom istom roku vstúpil v Taliansku do husliarskej triedy na medzinárodnej Husliarskej školy "Antonio Stradivari" v Cremone. Na tejto škole absolvoval novostavbu huslí, viol, violoncel. Okrem štvorrocnej školy absolvoval aj dvojrocnú nadstavbovú školu reštaurátorstva a dvojrocnú školu výroby a reštaurovania slácikov. Všetky uvedené špecializácie uzatvoril talianskymi záverecnými diplómami. V roku 1995 sa vrátil do Bratislavy, aby si zriadil vlastnú dielnu ako samostatný výrobca a reštaurátor nástrojov slácikového kvarteta a slácikov na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V tom istom case prednášal na Technickej Univerzite vo Zvolene stavbu hudobných nástrojov a na VŠMU ošetrovanie a údržbu slácikových nástrojov pre študentov slácikových tried. Od roku 1998 pracuje vo vlastnom husliarskom ateliéry so svojou manželkou v Salzburgu.
Gesine Mücke-Elschek sa narodila v roku 1968 v Kolíne (Nemecko). V rokoch 1990-1994 navštevovala Medzinárodnú husliarsku školu v Cremone. Sústredila sa hlavne na stavbu huslí, viol a violonciel, skúškam rôznych lakov a reštaurácii hudobných nástrojov. V rokoch 1995-1997 pracovala vo Viedni v majstrovskej dielni Johanna Rombacha so zameraním v oblasti reštaurovania a údržby slácikových nástrojov. V roku 1997 zložila v Innsbrucku majstrovskú husliarsku skúšku a v roku 1998 si zo svojim manželom Adriánom založila vlastný husliarsky ateliér v Salzburgu. Od roku 2001 je poverená výucbou na Universität Salzburg - Mozarteum, a prednáškami pre Teóriu a prax stavby slácikových nástrojov.