Ing. Adrian Elschek, Majster husliar, sláčikár a reštaurátor

Adrián Elschek narodený v roku 1964 v Bratislave.

V rokoch 1980-1985 absolvoval Školu na stavbu hudobných nástrojov v Krasliciach (v Čechách). Potom vyštudoval Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene (na Slovensku), ktorú ukončil inžinierskym diplómom, diplomovou prácou o rezonančných vlastnostiach dreva.

V tom istom roku vstúpil v Taliansku do husliarskej triedy na medzinárodnej Husliarskej školy "Antonio Stradivari" v Cremone. Na tejto škole absolvoval novostavbu huslí, viol, violončel. Okrem štvorročnej školy absolvoval aj dvojročnú nadstavbovú školu reštaurátorstva a dvojročnú školu výroby a reštaurovania sláčikov. Všetky uvedené špecializácie uzatvoril talianskymi záverečnými diplómami.

V roku 1995 sa vrátil do Bratislavy, aby si zriadil vlastnú dielnu ako samostatný výrobca a reštaurátor nástrojov sláčikového kvarteta a sláčikov na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V tom istom čase prednášal na Technickej Univerzite vo Zvolene stavbu hudobných nástrojov a na VŠMU ošetrovanie a údržbu sláčikových nástrojov pre študentov sláčikových tried.

Od roku 1998 pracuje vo vlastnom husliarskom ateliéry so svojou manželkou v Salzburgu.