Nástroje a sláčiky

Ponúkame vám nástroje vyrobené vo vlastnej dielni ale máme aj vel'ký výber nástrojov sláčikového kvarteta z nemeckej jazykovej oblasti, z Rakúska, Francúzska a Talianska od 18.-20. storočia. Máme k dispozícii nemecké, anglické a francúzske sláčiky.

Kontaktujte sa snami, ked' sa zaujímate o našu ponuku a navštívte našu dielnu, aby sme vám mohli pomôct' a poradit'.
Tu vám predvedieme nástroje z našej zbierky. Viedenská škola je zastúpená nástrojmi: Geissenhoff, Petz, Lemböck, Stauffer a Pröller
 • Geigenmacher Johan GeorgThir fecit Vienae Anno 1772

  Johan Georg Thir 1772

 • Franciscus Geissenhof fecit Vienae Anno 1798

  Franz Geißenhof 1798

 • Jacob Petz Violin- und Lautenmacher in Wien An.1796

  Jacob Petz 1796

 • Antonius Thier filius Mathias fecit Vienne, Anno i807

  Antonius Thier filius Mathias 1807

 • Geigenmacher - Ioh. Georg Stauffer Wien 1845

  Johann Georg Stauffer 1845

 • Gabriel Lemböck feit secundum + Josephi Guarneri Cremonensis originale ex Nicolai Paganini Concertuosa Violina. Vienae Anno 1858. IHS

  Gabriel Lemböck 1858