Sláčikár - Paul Weidhaas - Markneukirchen (*1894 - +1962)

Majstrovský huslový sláčik zhotovený Paulom Weidhaasom v Markneukirchene ca. 1930-40 (Fernambukový prút, Ebenová žabka ,kovové časti montované v Zlate )


Violový Slák vyrobený majstrom sláčikárom Paulom Weidhaasom - ca. 1950-60 Markneukirchen (Fernambuk / Koritnačina / Striebro)


Nemecký majstrovský violonělový sláčik ( Fernambuk - Ebenové drevo - montovaný v Striebre ) vyrobený v Markneukirchene okolo roku 1930-40 Paulom Weidhaasom

© 2002-2007-2017 Adrian Elschek. All rights reserved.