Husliari v Salzburgu Gesine a Adrian

Usadili sme sa v roku 1998 v Salzburgu, aby sme vo vlastnom ateliéry vykonávali všetky husliarske práce.
Dôležitou čast'ou našej aktivity je reštaurovanie nástrojov a starostlivost' o nám zverené majstrovské nástroje. Osobitú pozornost' venujeme zvukovému nastavenie nástrojov a regulácii sláčikov.
V tejto práci máme dlhoročné skúsenosti. Okrem ošetrovania a reštaurovania historických nástrojov sa venujeme stavbe nových majstrovských nástrojov, ako aj hodnoteniu a atestácii starých majstrovských nástrojov.