Charles Nicolas Bazin - Sláčikár v Mirecourte - Francúzke sláčiky

Francúszky huslový sláčik vyrobený v Mirecourte okolo roku 1885 sláčikárom Charles Nicolas Bazinom

Francúszky huslový sláčik vyrobený v Mirecourte okolo roku 1900 v sláčikárskej dielni Charlesa Nicolasa Bazina
Signovaný: "Collin-Mezin.Paris".
  • Text & Foto: DI Adrian Elschek
  • © 2002-2007-2017 Adrian Elschek. All rights reserved.