Geigenbaumeisterin Gesine Muecke-Elschek

Gesine Mücke-Elschek sa narodila v roku 1968 v Kolíne (Nemecko).

V rokoch 1990-1994 navštevovala Medzinárodnú husliarsku školu v Cremone. Sústredila sa hlavne na stavbu huslí, viol a violončiel, skúškam rôznych lakov a reštaurácii hudobných nástrojov.

V rokoch 1995-1997 pracovala vo Viedni v majstrovskej dielni Johanna Rombacha so zameraním v oblasti reštaurovania a údržby sláčikových nástrojov.

V roku 1997 zložila v Innsbrucku majstrovskú husliarsku skúšku a v roku 1998 si zo svojim manželom Adriánom založila vlastný husliarsky ateliér v Salzburgu.

Od roku 2001 je poverená výucbou na Universität Salzburg - Mozarteum, a prednáškami pre Teóriu a prax stavby slácikových nástrojov.