Struny, púzdra, obaly, doplnky a príslušenstvo

  • Púzdra pre sláčikové nástroje a sláčiky (Musafia, Riboni, Gewa, Negri, Gordge a d'.),
  • Rôzne modely podbradníkov, pavúkov a podušiek,
  • Tlmítka, pasta na kl'úče, čistiace prostriedky, textílie a d'alšie pomôcky,
  • Črevové-, umelohmotné, ocel'ové a barokové-črevové struny (Pirastro: Oliv, Eudoxa, Tonika, Synoxa, Obnligato, Eva Pirazzi a d'.; Thomastik-Infeld: Dominant, Spirocore, Infeld a d.; Corelli: Crystal, Alliance, Corelli; dAddario: Helicore, Zyex a d'.; Larsen, Jargar a mnohé d'alšie.
  • čisté črevové struny pre barokové nástroje: Dlugolecki, Armonica,
  • Kolofonium (Hill, Kaplan, Pirastro, Lebenzeller, Bernadel ad'.),
  • d'alšie druhy príslušenstva a doplnkov (Metronmy, Stojany ad'.).

Spät'