Reštaurovanie

  • Šiftovanie krku,
  • Uzavretie a znovuotvorenie otvorov na ladiace klú'če,
  • Otvorenie nástrojov,
  • Dublovanie okrajov,
  • Obnovenie basového trámca (aj sdublovaním alebo podlepkami v prípade prasklín v okolí trámca),
  • Čistenie a lepenie prasklín a trhlín,
  • Nasadenie opotrebovaných okrajkov a rožkov,
  • Úprava sklonu krku a nové nasadenie krku,
  • Rôzne lakové práce na nástrojoch,
  • Opravy všetkých druhov slácikových nástrojov.

Spät'