Akustické nastavenie a úprava zvuku

  • Obnovenie kobylky,
  • Prispôsobenie novej duše,
  • Korektúra sklonu krku, klinom pod hmatníkom alebo novým vsadením krku,
  • Poradenie pri výber vhodného ostrunenia a d'.

Spät'