Husliarstvo - Sláčikárstvo - Reštaurátorstvo
Mücke - Elschek   Salzburg
www.violino.info


Nástroje a sláčiky

Ponúkame vám nástroje vyrobené vo vlastnej dielni ale máme aj vel'ký výber nástrojov slácikového kvarteta z nemeckej jazykovej oblasti, z Rakúska, Francúzska a Talianska od 18.-20. storocia. Máme k dispozícii nemecké, anglické a francúzske sláčiky.
   
   
Kontaktujte sa snami, ked' sa zaujímate o našu ponuku a navštívte našu dielnu, aby sme vám mohli pomôct' a poradit'.
Tu vám predvedieme nástroje z našej zbierky. Viedenská škola je zastúpená nástrojmi: Geissenhoff, Petz, Lemböck, Stauffer a Pröller.
   
Violine von Franz Geissenhof, Wien 1798      
   

Galeria nástrojov a sláčikov (výber z ponuky)