Ošetrenie a údržba nástrojov

  • Obnovenie hmatníka,
  • Vyrovanie hmatníka,
  • Obnova kl'účov a ich prispôsobenie,
  • Čistenie a vyleštenie nástroja, retuše, ochranný lak na opotrebovaných miestach atd'.,
  • Lepenia všetkých druhov,
  • Údržba, ošetrenie nástroja.

Spät'