Poradenská činnost'

  • Kontrola stavu nástroja,
  • Výber strún,
  • Optimalizácia zvuku,
  • Poistenie - vydávame aj hodnotenie pre poistne účely,
  • Uskladnenie a ošetrovanie nástrojov,
  • Fotografujeme nástroje a sláciky pre dokumentárne ciele,
  • Poradíme vám vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú vášho nástroja.

Spät'