Sláčikárske práce

  • Nový potah sláčika,
  • Ohnutie prútu sláka,
  • Vyváženie sláčika,
  • Obnovenie vinutia - strieborné, zlaté, hodvábne a d'.,
  • Obnovenie kožky na vinutí alebo ochrannej kožky na prúte,
  • Prispôsobenie novej kostičky z rôznych materiálov (slonovina, mamut, kost, Striebro a d'.),
  • Rôzne opravy žabky, prútu a hlavičky.

Spät'